Kavram Yağı

    Dana kavram yağı  büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, karkasın kavram bölgesinde bulunan yağdır.Et ürünleri (Sucuk, salam, sosis, hazır köfte vb.) üreten firmaların, üretimde kullandığı bu yağ çeşidi aynı zamanda, Lokanta, Restaturantlar ve Kasaplar için 1. sınıf ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak, Tarım ve Köyişler Bakanlığının izniyle üretilmektedir.

Mezbahamızda kesim esnasında yağlar, yere düşmeden et üzerinden alınarak su teması olmaksızın 24 saat 0-+4 derecede dinlendirilir. Yağlar kontrolden geçirilerek, kavram yağları kasalanmaktadır. 2 gün şok odasında dondurulduktan sonra -18 derecede muhafazaya alınarak kendi araçlarımızla soğuk zincir kırılmadan Istanbul depolarına getirilmektedir.Burada son kontroller yapıldıktan sonra kendi araçlarımızla soğuk zincir kırılmadan müşterilerimize sunulmaktadır.

     Sucuk, salam, sosis vb ürünlerin lezzetini artırması, gevrekliğini iyileştirmesi ve maliyetini düşürmesi gibi işlevleri nedeniyle hayvansal yağlar, et ürünleri üretiminde vazgeçilmez bir hammaddedir.

    Kaliteli sucuk, salam, sosis vb. ürünlerin üretilebilmesi için uygun teknolojiden yararlanmanın yanında, üretimde kullanılan hammaddelerin de kaliteli olması gereklidir. Kesimhanelerde elde edilen hayvansal yağlar, genelde soğuk depolarda muhafaza edilmektedir. Uzun süreli depolamada yağ, okside olmakta ve rengi, kokusu ve tadı değişerek duyusal beğenirliği azalmaktadır.
    Hayvansal yağların bozulmasını engellemek ve uzun süre depolanmasını sağlamak amacıyla dondurulmaları gerekmektedir. Depolama sırasında yağ ve yağlı ürünlerin kalitesinin bozulmasında başta gelen nedenlerden biri, üründeki yağın oksidasyona uğramasıdır.


    Yağın oksidasyonunun engellenmesinde ya da yağın oksidasyon stabilitesinin artırılmasında antioksidan maddelerin kullanılması, uzun yıllardan beri başvurulan bir yöntemdir ve sıvı ve katı yağlarda kullanılabilecek antioksidanların başında BHA(Butillenmiş hidroksiyanozil) ve BHT(Butillenmiş hidroksitoluen) gelmektedir

    BHA’ün hayvansal yağların oksidasyonunu önlemede bitkisel yağlardakinden daha etkili olduğu ve BHA ile BHT’in birlikte kullanılmaları durumunda sinerjist etki gösterdikleri belirtilmektedir